Đến casino nhiều nhất trên thế giới là người Việt Nam?

Nếu bạn đến bất cứ Casino nào trên thế giới, người Hoa luôn chiếm số đông tiếp theo là người Việt...

Read More