[:vi]

Texas Hold’em Poker là trò chơi phổ biến nhất ở tất cả các sòng bài Poker trực tuyến mà bạn sẽ tìm thấy trên internet. Texas Hold’em Poker là một trò chơi poker mà người chơi từng có hai lá bài được úp xuống và tất cả các người chơi khác chia sẻ năm lá bài phổ biến, khiến ván bài của  năm lá bài tốt nhất của họ trong ván bài poker từ sự kết hợp của hai lá bài của họ và các lá bài chung.

Kết hợp các lá bài Poker để giành chiến thắng

Trong trò chơi poker, bạn có hai cách để giành chiến thắng ván bài Poker của mình. Bạn có thể phải có được sự kết hợp các lá bài tốt nhất vào vòng cuối cùng của cá cược hay bạn phải thuyết phục người chơi khác thừa nhận đặt cược của bạn và bỏ cuộc FOLD.

Để học cách chơi Poker giỏi  có thể trông giống như một trang sách dài để đọc, nhưng các luật chơi của Texas Hold’em là đơn giản đáng ngạc nhiên. Trong thực tế, bạn có thể lên và chơi Poker tại các bàn cược chỉ trong một vài phút.

Tuy nhiên, để trở thành một người chơi Poker chuyên nghiệp thì mất mất rất nhiều thời gian hơn. Giống như mọi trò chơi thì Texas Hold’em Poker là đơn giản để tìm hiểu, nhưng nó có những chiến lược rất sâu, nó sẽ giúp bạn trở lại với các bàn cá cược trong một thời gian dài tới.

Các lá bài trong Texas Hold’em Poker được chia như thế nào?

Mỗi người chơi được chia hai lá bài, một tại một thời gian, úp mặt xuống. Có một vòng cược ban đầu. Ba lá bài phổ biến sau đó được xử lý ở giữa bàn. Chúng được gọi chung là “flop”.

Tiếp theo là vòng thứ hai của cá cược.Texas-Holdem

Sau đó một thẻ phổ biến thứ tư được xử lý mặt lên. Điều này được gọi là “lần lượt”.

Tiếp theo là một vòng thứ ba của cá cược. Một thẻ cộng đồng lên thứ năm và cuối cùng được xử lý.

Điều này được gọi là “River”. Một vòng cược thứ năm và cuối cùng sau.

Ván bài Poker của bạn

Mỗi người chơi xác định năm là bài của mình bằng cách làm cho các kết hợp tốt nhất của năm lá bài chung thông thường, và hai thẻ cá nhân của mình. Anh ta có thể sử dụng cả thẻ lỗ của mình, một thẻ duy nhất, hoặc không có thẻ lỗ của mình. Dưới đây là một số tay mẫu.

rules-pre-flop-hand-ranking

Quy tắc xếp hạng lá bài trước flop (pre-flop)

Bạn có thể tìm ra những gì ván bài poker tốt nhất của mỗi cầu thủ như thế nào và những người nào có lá bài tốt nhất? Tự kiểm tra đầu tiên, sau đó nhìn bên dưới để xem làm thế nào bạn đã làm

rules-pre-flop-hand-ranking-order
Chú ý rằng các tay rất tốt nhất bắt đầu ra như là chỉ đôi 6 trong tay Jono nhưng làm tứ quí 6 vào lá bài cuối làm thành ván bài tốt nhất.

Ngoài ra còn có một cù lũ Full-house, được tổ chức bởi đôi Q của Mona với set Q và đôi 6 trên bàn để làm thành Full-house Q.

Đây là Fullhouse đó là có thể. Không có thùng. Một cầu thủ trong tay này sẽ phải có hai lá rô để làm thành một thùng – kết hợp chúng với ba là bài rô trên bàn.

Nếu đã có bốn lá rô trên bàn sau đó Mary, với cô ấy một J rô, sẽ có một thùng. Nhìn vào lá bài Horace và Erin. Họ từng có hai đôi, Aces và 6. Nhưng bài Poker của Erin là tốt hơn kể từ khi cô là Aces và 6 với một kicker K và Horace là Aces và 6 với một kicker Q. Điều này xảy ra rất nhiều trong Hold’em.

Lá bài thứ 5 thường phân biệt một người chiến thắng ván bài Poker từ một kẻ thua cuộc. Thông báo cuối cùng mà hai tay tồi tệ nhất không sử dụng hai lá bài ban đầu của họ cả. Mặt tốt nhất của họ chỉ gồm năm lá bài trên bàn. Họ không thể cải thiện nó bằng cách sử dụng hai lá bài của họ. Vì vậy, họ sẽ chơi các lá bài chung như nó được biết đến trong trò chơi này. Nếu hội đồng quản trị là ai tay tốt nhất có thể thực hiện sau đó tất cả người chơi hòavà chia pot.

[:en]Texas Hold’em Poker is the most popular game at all of the Texas-Holdempoker  room online that you will find on the internet. Texas Hold’em Poker is a poker game where players each have two concealed cards and all players share five common cards, making their best five card poker hand from the combination of their hole cards and the community cards. There are two ways to win, as in all poker games. You either must have the best called hand on the last round of betting or you must convince other players to concede to your bet and fold.

This may look like a long page to read, but the rules of Texas Hold’em are surprisingly simple. In fact, you can be up and playing at the tables in just a few minutes. However, mastery of Texas Hold’em takes a lot longer. Like every great game Hold’em is simple to learn, but it has very deep strategies that will keep you coming back to the tables for a long time to come.

How Texas Hold’em is Dealt

Each player is dealt two cards, one at a time, face down. These are known as “hole cards,” “down cards,” or “pocket cards”. There is an initial betting round. Three common cards are then dealt in the middle of the table face-up. These are known collectively as “the flop.” This is followed by the second round of betting. A fourth common card is then dealt face up. This is known as “the turn.” This is followed by a third round of betting. A fifth and final community up card is dealt. This is known as “the river.” A fifth and final betting round follows.

Making Your Poker Hand

Each player determines his five card poker hand by making the best combination of the five common cards, known as “the board,” and his two individual cards. He may use both of his hole cards, one card only, or none of his hole cards. Here are some sample hands.
rules-pre-flop-hand-ranking

Can you figure out what each player’s best poker hand is and who has the best hand? Test yourself first, then look below to see how you did

rules-pre-flop-hand-ranking-order

Notice that the very best hand started out as just two sixes in Jono’s hand but became four 6s by the end of the deal for the best hand. There’s also a full house, held by Mona who uses her two Queens with the Queen and two sixes on the board to make Queens full. This is the highest full house that is possible. There is no flush. A player in this hand would have to have two diamonds to make a flush — combining them with the three diamonds on the board. If there had been four diamonds on the board then Mary, with her one Jack of diamonds, would have had a flush. Look at Horace and Erin’s hands. They each have two pair, Aces and 6s. But Erin’s hand is better since hers is Aces and 6s with a King kicker and Horace’s is Aces and 6s with a Queen kicker. This happens a lot in hold’em. The fifth card often separates a winner from a loser. Notice finally that the worst two hands don’t use their two hole cards at all. Their best hand consists of just the five cards on the board. They cannot improve it by using their hands. So they would “play the board” as it is known in this game. If the board is the best hand anyone can make then all players still in the hand tie and split the pot.[:]